Wiadomości ogólne na temat CB

CB Radio » Wiadomości ogólne na temat CB

 Urządzenia służące do prowadzenia łączności w paśmie CB są nazywane CB radiem lub radiotelefonem CB. Nazwy te są nie ścisłe, a zwłaszcza druga z nich, ponieważ naprawdę urządzenia te nie mają nic wspólnego z telefonem. Istnieje umowny podział radiotelefonów CB i anten na:

Þ                Przenośne (ręczne, kieszonkowe),

Þ                Przewoźne (samochodowe, łodziowe),

Þ                Stacjonarne (bazowe, domowe).

 

Radiotelefony przenośne charakteryzują się małymi wymiarami. Mają wbudowane na stałe: mikrofon, głośnik, antenę oraz źródło zasilania (baterie lub akumulator).

Radiotelefony przewoźne są przystosowane do zamontowania w samochodzie. Wykonane są w metalowej obudowie wyposażonej w gniazda do podłączenia anteny, mikrofonu oraz zasilania (akumulator samochodowy 12 V).

Radiotelefony stacjonarne różnią się od przewoźnych i przenośnych większymi wymiarami oraz wbudowanym zasilaczem z sieci energetycznej 220 V.

 

Oprócz podziału wynikającego z przeznaczenia istnieje jeszcze podział na urządzenia jednokanałowe (ręczne starszego typu) i wielokanałowe (najczęściej spotykane czterdziestokanałowe) oraz w zależności od rodzajów emisji (modulacji).

Formalności związane z legalnym użytkowaniem radiotelefonów CB zostały zredukowane do minimum. Głównym warunkiem jest atest techniczny (homologacja). Zgodnie z Dz.Ust. 86 poz. 504 Rozdz. 2 art. 7 z 23 XI 1990 roku zakładane i używane na terenie kraju urządzenia i systemy telekomunikacyjne powinny posiadać wydane przez Ministra Łączności Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, czyli Świadectwo homologacji. Świadectwa takie wydawane są po przeprowadzeniu badań w Laboratoriach Okręgowych Inspektoratów Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (dawniej PIR).

Radiotelefony CB muszą spełniać wymagania norm krajowych (muszą być przestrojone zgodnie ze standardem), nie mogą zakłócać widma częstotliwości. Dopuszczalne poziomy sygnałów zakłócających na wyjściu radiotelefonu nie mogą przekraczać 2,5uW dla sygnałów harmonicznych i 0,25uW dla pozostałych częstotliwości. Tak, więc kupując radiotelefon CB musimy zwrócić uwagę, czy posiada on świadectwo homologacji.

Dopuszczone są radiotelefony pracujące z modulacją AM, FM i SSB, o mocy wyjściowej w.cz do 4W, w zakresie częstotliwości 26,960 do 27,400 MHz.

Kiedyś każde urządzenie CB radio powinno być zarejestrowane na Poczcie Polskiej, gdzie należało dokonywać obowiązujących opłat za użytkowanie radiotelefonu, radiotelefony CB o małej mocy, to znaczy do 150 mW, wymagały tylko rejestracji na poczcie.

Dziś ten przepis już jest nie aktualny :-)