Sprzęt - czyli mała wzmianka

CB Radio » Sprzęt - czyli mała wzmianka

Urządzenia służące do prowadzenia łączności w paśmie CB są nazywane „CB radiem" lub „radiotelefonem CB". Nazwy te są nieścisłe, a zwłaszcza druga z nich, ponieważ naprawdę urządzenia te nie mają nic wspólnego z telefonem.

 Istnieje umowny podział radiotelefonów CB i anten na:

 

  • Przenośne (ręczne, kieszonkowe)
  • Przewoźne (samochodowe, łodziowe)
  • Stacjonarne (bazowe, domowe)

 

Radiotelefony przenośne charakteryzują się małymi wymiarami. Mają wbudowane na stałe: mikrofon, głośnik, antenę oraz źródło zasilania (baterie lub akumulator). Radiotelefony przewoźne są przystosowane do zamontowania w samochodzie. Wykonane są w metalowej obudowie wyposażonej w gniazda do podłączenia anteny, mikrofonu oraz zasilania (akumulator samochodowy 12 V). Radiotelefony stacjonarne różnią się od przewoźnych i przenośnych większymi wymiarami oraz zasilaniem z sieci 220 V.

 Oprócz podziału wynikającego z przeznaczenia istnieje jeszcze podział na urządzenia jednokanałowe (ręczne starszego typu) i wielokanałowe (najczęściej spotykane  czterdziestokanałowe) oraz w zależności od rodzajów emisji (modulacji).

 Formalności związane z legalnym użytkowaniem radiotelefonów CB zostały zredukowane do minimum. Głównym warunkiem jest atest techniczny (homologacja). Zgodnie z Dz. Ust. 86 póz. 504 Rozdz. 2 art. 7 z 23 XI 1990 roku zakładane i używane na terenie kraju urządzenia i systemy telekomunikacyjne powinny posiadać wydane przez Ministra Łącznoąci świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, czyli świadectwo homologacji. Świadectwa takie wydawane są po przeprowadzeniu badań w Laboratoriach Okręgowych Inspektoratów Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (dawniej PIR).

 Radiotelefony CB muszą spełniać wymagania norm krajowych (muszą być przestrojone zgodnie ze standardem „zerowym"), nie mogą zakłócać widma częstotliwości. Dopuszczalne poziomy sygnałów zakłócających na wyjściu radiotelefonu nie mogą przekraczać 2,5uW dla sygnałów harmonicznych i 0,25uW dla pozostałych częstotliwości. Tak, więc kupując radiotelefon CB musi­my zwrócić uwagę, czy posiada on świadectwo homologacji.

Dopuszczone są radiotelefony pracujące z modulacją AM, FM i SSB, o mocy wyjściowej w.cz. do 4 W, w zakresie częstotliwości 26,960 do 27,400 MHz.